O UDRUŽENJU

Udruženje BIM Montenegro (BIM MNE – Building Information Modeling  Montenegro) je profesionalno udruženje u oblasti BIM/VDC tehnologije i digitalizacije u Crnoj Gori, osnovano u julu 2020. godine u Podgorici. Osnivači BIM MNE su: Europrojekt, Sharh, Dejan Rihtman, Enforma i Dvarp+c.Udruženje je registrovano na nacionalnom nivou, kao samostalno i nezavisno nevladino udruženje koje se osniva radi organizovanog umrežavanja, povezivanja, druženja, obrazovanja i omogućavanja razmjene iskustava između akademskih eksperata, inženjera, entuzijasta i drugih zainteresovanih pojedinaca u oblasti BIM (Building Information Modeling)/VDC (Virtual Design and Construction) tehnologije, rada na standardizaciji BIM i VDC tehnologija i njihove primjene, kao i saradnje sa organizacijama i javnim ustanovama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim djelatnostima ili koje mogu imati koristi od ove djelatnosti. 

Požurite i budite dio digitalizacije arhitekture i građevinarstva 

Crne Gore …

Nastojimo da ukažemo  na značajan potencijal BIM / VDC tehnologija u razvoju kao zajedničkog pokretača efikasnog i efektivnog projektovanja, građenja i održavanja zgrada i infrastrukture.

CILJEVI

Neposredni ciljevi Udruženja su:

• Okupljanje stručnjaka i entuzijasta u oblasti informacionih tehničkih nauka i tehnologija, strukom ili interesovanjem vezanih za BIM/VDC tehnologiju;

• Stvaranje i održavanje jedinstvenog registra BIM inženjera i eksperata, kao i kompanija koje u okviru svog poslovanja koriste BIM/VDC tehnologiju;

• Edukacija i informisanje članova i šire javnosti o BIM/VDC tehnologiji, njenoj praktičnoj primjeni, kao i o novostima u pomenutom području;

• Organizovanje stručnih skupova, seminara, sajmova, obuka, konsultacija, radionica i konferencija na temu BIM/VDC tehnologije;

• Razmjena znanja i iskustava između članova Udruženja, kao i Udruženja u cjelini sa drugim domaćim i stranim stručnim udruženjima i zajednicama;

• Iniciranje promjena u načinu planiranja i građenja građevina, načina njihovog korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa;

• Informisanje o građevinskoj industriji, posebno u području BIM pristupa;

• Podsticanje i ubrzavanje implementacije BIM pristupa u graditeljstvu;

• Povećanje konkurentnosti firmi iz građevinske industrije na domaćem i stranom tržištu;

• Povezivanje stručnih fizičkih i pravnih lica s domaćim i stranim organizacijama, investitorima i društvima;

• Standardizacija primjene BIM pristupa i podsticanje kvalitetnije saradnje u građevinarstvu;

• Učestvovanje u pripremi smjernica i propisa u oblastima BIM/VDC tehnologija.

DJELATNOST UDRUŽENJA

DJELATNOSTI UDRUŽENJA SU:

• Saradnja s relevantnim subjektima u svrhu unapređivanja aktivnosti Udruženja;

• Uticaj na zakonodavstvo vezano za građevinsku industriju u pogledu primjene BIM tehnologije;

• Podsticanje primjene mjera s ciljem održivog privrednog razvoja;

• Razvoj i/ili učestvovanje u razvoju standardizacije primjene BIM tehnologije;

• Edukacija i podsticaj razvoja edukacije stručnjaka za BIM pristup;

• Razvoj i sprovođenje sertifikacije za primjenu BIM tehnologije, te usklađivanje sa zahtjevima domaćeg i stranih tržišta;

• Izrada predloga gotovih dokumenata s ciljem standardizacije i bolje saradnje;

• Informisanje, edukacija i promocija primjene BIM tehnologije u građevinarstvu;

• Objavljivanje i širenje prikupljenih i/ili istraženih informacija vezanih za ciljeve Udruženja;

• Organizacija i vođenje događaja, kao što su seminari, radionice, konferencije, godišnji sastanci i dr;

• Rad na pozicioniranju Udruženja kao pouzdanog i djelotvornog predvodnika razvoja primjene BIM pristupa na nacionalnom i međunarodnom nivou.

ČLANOVI UDRUŽENJA

Kompanije koje su naši članovi pružaju podršku i omogućavaju pristup relevantnim podacima i informacijama. 

Neke kompanije će vam organizovati treninge ili učiniti dostupnim BIM kataloge, BIM modele i druge pouzdane podatke važne za realizaciju vašeg projekta.