Online kurs Revit MEP elektroinstalacije - osnovni nivo

BIM Montenegro u saradnji sa TeamCAD, autorizovanim Autodesk trening centrom (Autodesk Authorised Training Center), organizuje online kurs Revit MEP elektroinstalacije – osnovni nivo. 


Kurs je namijenjen prvenstveno inženjerima i tehničarima elektro struke. Obuhvata upoznavanje sa alatima za projektovanje elektro instalacija u visokogradnji. Kurs zahtjeva poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.


Termin:
17. Novembar 2020.
24 školska časa obuke u 8 termina.


Dinamika održavanja kursa:
3 školska časa u slijedećim terminima:


Termin

Naziv

Datum

Vrijeme

Fond školskih časova

I

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

17.11. (utorak)

17:30 – 20:00

3

II

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

19.11. (četvrtak)

17:30 – 20:00

3

III

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

21.11. (subota)

10:00 – 12:30

3

IV

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

24.11. (utorak)

17:30 – 20:00

3

V

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

26.11. (četvrtak)

17:30 – 20:00

3

VI

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

28.11. (subota)

10:00 – 12:30

3

VII

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

01.12. (utorak)

17:30 – 20:00

3

VIII

Revit MEP elekstroinstalacije – Osnovni nivo

03.12. (četvrtak)

17:30 – 20:00

3

Ukupno časova:                                                                                                                                                                                                                                                     24

Teme na kursu: 

 • Upoznavanje sa korisničkim okruženjem

 • Upravljanje prikazima

 • Upotreba postojećeg arhitektonskog i građevinskog modela

 • Copy-Monitor funkcije

 • Upotreba alata za modelovanje instalacija

 • Osnove rada sa familijama

 • Upotreba alata za izmjene i filtriranje

 • Kreiranje primarnih tipova regala

 • Osvetljenje i oprema

 • Predmjer i predračun

 • Priprema za štampu

 • Praktičan ispit


Cijene kursa:
1. Za polaznike – aktivne članove udruženja BIM Montenegro:
A- OSNOVNI PAKET: 260 eura (Namijenjen za kompanije* i fizička lica);
B- STUDENT PAKET: 220 eura (Namijenjen za studente).
 
2. Za polaznike – koji nijesu aktivni članovi udruženja BIM Montenegro:
C- OSNOVNI PAKET: 300 eura (Namijenjen za kompanije* i fizička lica);
D- STUDENT PAKET: 300 eura (Namijenjen za studente).
Cijena podrazumjeva online obuku.


Kako bi učesnici mogli da prate i učestvuju u online treninzima, neophodno je da su ispunjeni slijedeći uslovi:
- Pristup internetu i platformi za online treninge (Adobe Connect - besplatna aplikacija);

- Pristup softveru REVIT 2021 (mogućnost instaliranja probne verzije u trajanju od 30 dana);

- Instalirana US Metric biblioteka;
- Hardverske karakteristike računara učesnika, moraju ispunjavati minimalne preporučene:

CPU: i5 (minimum i3)

RAM: 16GB (minimum 8GB)

GPU: GeForce GTX1050 Ti 4GB (ili slična - da podržava DirectX 11 ili novije)

Slušalice i mikrofon

Više o sistemskim zahtjevima računara, pogledati ovdje.

- Minimalna grupa je 5 polaznika, a maksimalna 7.

- Minimalna studentska grupa je 5 polaznika, a maksimalna 7.


Sertifikat

- Posle praktičnog polaganja ispita polaznik dobija Autodeskov sertifikat u PDF formatu na engleskom jeziku o odslušanom kursu sa jedinstvenim brojem koji važi u cijelom svijetu.

- Prijava se vrši putem priložene kontakt forme. 

- Krajnji rok za prijavu je 10.novembar 2020.


***TeamCAD i Akademija BIM Montenegro zadržavaju pravo da otkažu kurs ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih polaznika.***
 
*Za kompanije koje imaju tri ili više polaznika, popust je 50 eura po polazniku.


Za više informacija možete nas kontaktirati na mail office@bimmontenegro.org i na broj +382 69 050 019.