PointCloud na domaćem primjeru - most na Đurđevića Tari

PODACI O OBJEKTU

Most Đurđevića Tara, građen od 1937 do 1940, je u trenutku završetka izgradnje bio najduži betonski lučni most preko koga saobraćaju vozila u Evropi. Konstrukciju mosta čini 5 lukova, a ukupna dužina mosta je 365m. Najduži raspon luka je 116m, a visina mosta iznad rijeke Tare iznosi 172 m.


PODACI O PROJEKTU
Naziv objekta: MOST ĐURĐEVIĆA TARA


Naziv projekta: IZRADA GEODETSKE PODLOGE SA 3D MODELOM OBJEKTA
Projekat realizovali: GEO MAX GROUP d.o.o. & VEKOM GEO d.o.o.
Godina realizacije: 2017.

OPIS TEHNIČKIH ZAHTJEVA I PRIMIJENJENOG RJEŠENJA

Uslijed plana i potrebe izrade projekta rekonstrukcije mosta pokušano je pribavljanje dokumentacije izvedenog stanja objekta. Ustanovljeno je da ne postoji validna tehnička dokumentacija. Kako je most izgrađen neposredno prije početka II svetskog rata, a tokom rata je srušen jedan od lukova, koji je u međuvremenu rekonstruisan. Nakon rekonstrukcije nastavlja se eksploatacija mosta sve do današnjih dana.
Iz tog razloga je odlučeno da se izradi dokumentacija koja će na pravi način reprezentovati faktičko stanje objekta. Posao je povjeren kompaniji Geo Max Group d.o.o. koja je u saradnji sa kompanijom Vekom Geo d.o.o. realizovala ovaj projekat. Za metodu je izabrano lasersko skeniranje.


Kako zbog specifičnih uslova nije bilo moguće potpuno slobodno izabrati najpovoljnija stajališta, i kako je pojedine dijelove mosta bilo moguće snimiti samo sa udaljenosti veće od 300m, izabran je skener Leica ScanStation P50, skener koji ima domet skeniranja od hiljadu metara, uz brzinu skeniranja od milion tačaka u sekundi i tačnost bolju od 3mm.

Skeniranje cjelokupnog objekta je izvršeno sa 23 stajališta, za jedan radni dan,  snimljena je cjelokupna konstrukcija mosta, teren i asfalt. Svako stajalište skenera je pozicionirano lokalno, u koordinatnom sistemu skenera, uz uslov da je sa svakog stajališta snimljeno najmanje 3 markice čije su koordinate određene totalnom stanicom . Za uklapanje skenova i definisanje državnog koordinatnog sistema oblaka tačaka, korišćena je novorazvijena geodetska mreža objekta. Tačke ove mreže su bile raspoređene ravnomjerno oko i duž objekta, i konzistentne tačnosti.

REZULTATI OBRADE

Kako se prilikom terenskih radova na skeneru nisu koristile geodetske metode pozicioniranja skenera, odnosno izmjerenog oblaka tačaka, već je svaka stanica definisala snimanje u sopstvenom koordinatnom sistemu, za povezivanje oblaka tačaka sa svih stanica i njihovo refenrenciranje u državni koordinatni sistem, korišćen je sofver Leica Cyclon Register.

Uklapanje svih snimljenih stanica je izvedeno sa prosječnom greškom manjom od 8mm duž cjelokupnog objekta.
Završna obrada podataka se sastojala iz dvije faze:
▪ kreiranje 2D crteža i izveštaja, i
▪ formiranje digitalnog modela objekta i terena koji se dalje mogu koristiti kao osnova za BIM.
Dvodimenzionalni crteži su formirani učitavanjem cjelokupnog oblaka tačaka u AutoCAD-u, korišćenjem programskog dodatka CloudWorx, koji omogućava učitavanje cjelokupne snimljene baze od više stotina miliona tačaka i njihovu obradu korišćenjem standardnih alata.

Kako se željela pokazati puna snaga modernih tehnologija, a snimljeni podaci su to dozvoljavali, izrađen je i 3D model objekta, za koji se u kasnijim fazama ispostavilo da nosi puno više informacija od klasičnih dvodimenzionalnih crteža.

ZAKLJUČAK

Skeniranje kao metoda prikupljana podataka predstavlja u ovom trenutku jedan od načina da se o bilo kom objektu, ma kako kompleksan on bio, prikupe svi geometrijski podaci u veoma kratkom roku.


S druge strane, kompletnost i nivo detaljnosti dobijenih podataka predstavljaju idealnu osnovu za dalje projektovanje, praćenje progresa ili procesa procjene, i što je najbitnje kvalitetnu osnovu za formiranje BIM Modela. 

AUTORI ČLANKA
Mladen Plemić, dipl.geod.inž. (GEO MAX GROUP d.o.o. Podgorica)

                               koordinator sekcije BIM SURVEY udruženja BIM MNE
Marko Pantić, dipl.geod.inž. (VEKOM GEO d.o.o. Beograd)